Investeer mee in een betere stad


Investeer mee in een
stad

Lees hier het jaarplan voor 2021 van het Stadmakersfonds
Jaarplan 2021

Stadmakersinitiatieven

Stadsbrouwerij RoodNoot

Stadsbrouwerij RoodNoot (franchise van Brouwerij de Prael) wordt een Utrechtse brouwerij met aandacht voor mens, ambacht en kwaliteit. Een veilige werkplek waar mensen met mentale gezondheidsklachten een werkplek wordt geboden om ambachtelijk bier te brouwen en zo een community op te bouwen. Zij gebruiken het werk en de gemeenschap om hun klachten de baas te worden. Het sleutelwoord is geduld, net als in het eeuwenoude brouwproces. De monumentale boerderij aan de poort van Leidsche Rijn wordt momenteel gerestaureerd en getransformeerd tot een gezellige stadsbrouwerij inclusief horeca, verhuurbare ruimten en expositieplek met maatschappelijke functie.

60%
Werknemers met afstand tot de arbeidsmarkt
10
Werknemers stromen jaarlijks door

Parkhuis Amersfoort

Het Parkhuis in Amersfoort is een plek om te ontdekken, ontspannen en ontmoeten. Het voormalig ketelhuis ligt in een nieuw stadspark in het Zuidoosten van Amersfoort. De groene uitloper aan de stadsrand wordt beheerd door de Stichting Elisabeth Groen. Samen met het Parkhuis zorgen zij voor een (natuur)inclusieve ontmoetingsplek waar diversiteit, maatschappelijke meerwaarde en industrieel erfgoed worden samengebracht.

50%
Maatschappelijke huurders
2 ha.
Stadspark faciliteren

Hof van Cartesius

Het Hof van Cartesius is een groene werkplek in het Werkspoorkwartier in Utrecht. Creatieve en duurzame ondernemers bouwen hier zelf hun circulaire werkruimte rondom een nieuwe publieke binnentuin. De coöperatie creëert groen leven en geeft een boost aan de levendigheid van de omliggende terreinen, met voorheen zware industrie. Het Stadmakersfonds financiert de doorontwikkeling, hierdoor wordt het Hof drie keer zo groot.

300%
Opschalen van het initiatief
ca. 60
Nieuwe betaalbare werkplekken

Stadmakers hebben impact

Stadmakers zijn gepassioneerde wegbereiders voor nieuwe gebiedsontwikkeling, ze steken de handen uit de mouwen om steden duurzaam, inclusief en aantrekkelijk te maken. Ze voegen maatschappelijk én financieel waarde toe aan hun omgeving en zijn de investering meer dan waard.

Stadmakersfonds begeleidt

Met maatschappelijke impact als drijfveer, is een gezonde businesscase noodzakelijk voor het langdurig succes van een initiatief. Maar voor nieuwe spelers is het vaak lastig toegang te krijgen tot financiering. Het Stadmakersfonds begeleidt initiatieven in het professionaliseren van de businesscase.

Stadmakersfonds is matchmaker

Stadmakers en impact investeerders weten elkaar vaak niet te vinden. Traditionele banken en private financiers zien het kleinschalige en jonge initiatief als te kwetsbaar of zijn niet onmiddellijk geïnteresseerd in maatschappelijk rendement. De begeleiding en investering door het Stadmakersfonds nemen zorgen weg. Het fonds werft actief nieuwe investeerders en helpt zo de draagkracht van initiatieven te vergroten.

Stadmakersfonds investeert

Om de impact van initiatieven te vergroten kan het Stadmakersfonds een deel van de investering op zich nemen. Het fonds investeert financieel vermogen in grond en/of vastgoed en stelt dit tegen gunstige voorwaarden beschikbaar aan Stadmakers. Op deze manier kunnen stadmakers door financieel eigenaarschap impact (blijven) maken en hun rol in de stad vergroten en verduurzamen.

Stadmakersfonds ambieert

De Provincie Utrecht legt het eerste fundament onder het Stadmakersfonds door het van eerste eigen vermogen te voorzien. Het partnership met de Triodos Bank vergroot het investeringsvermogen. Na de lancering in Utrecht heeft het Stadmakersfonds de ambitie om uit te breiden naar andere provincies en uit te groeien tot een landelijk fonds voor stadmakersinitiatieven.

Investeer mee

Voor meer informatie kunt u onze financieringsvoorwaarden en het stappenplan voor initiatieven raadplegen.

Organisatie

BESTUUR

Hans Karssenberg
Voorzitter

BESTUUR

Theo Stauttener
Penningmeester

BESTUUR

Bert Hoek
Secretaris

BESTUUR

Huub Arendse
Bestuurslid

BESTUUR

Joost Beunderman
Bestuurslid

Jan-Jaap Gerritsma
Fondsmanager

Charlot Schans
Community Manager

Shimona Malaihollo
Stadsantropoloog

Salman Guldemond
Stagiair Sep. 2021

Gezocht
Stagiair voorjaar 2022

Onze Partners

Opgericht door
Investeerders
Samenwerkingen

Raad van Advies

Egbert Fransen
Oprichter
Pakhuis de Zwijger

Najah Aouaki
Founder
Aouaki Concepts

Alexander Ramselaar
Eigenaar
Backing Grounds

Ellen van der Lei
Eigenaar
Urban Patterns

Gerard Kohsiek
Directeur
Wonam

Beitske Boonstra
Academic Researcher
Erasmus Universiteit Rotterdam

Gert-Joost Peek
Eigenaar
SPOT-ON Consulting

Bianca Seekles
Directievoorzitter 
ERA Contour

Tom Daamen
Directeur
Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling

Ambassadeurs

Wendy van Poppel
Senior Beleidsmederwerker
Provincie Utrecht

Arna Notten
Directeur
De plaatsmaker

Martijn Arnoldus
Founder
Social Finance Matters

Veelgestelde vragen

Waarom mee investeren?

Stadmakers steken de handen uit de mouwen om steden duurzaam, inclusief en aantrekkelijk te maken en te houden. Ze dragen bij aan een betere stedelijke leefomgeving. Ze starten bijvoorbeeld een circulaire broedplaats, een openbare buurttuin, een werkgelegenheidsproject voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, blazen leegstaand vastgoed nieuw leven in, of maken van een ingeslapen plek een huiskamer voor de buurt. Stadmakers werken maatschappelijk betrokken en participatief. Ze creëren waarde: sociaal, duurzaam, creatief en artistiek. Ook geven ze (omliggend) stedelijk gebied, grond en vastgoed financieel meer waarde. Stadmakers zijn gepassioneerde wegbereiders voor nieuwe gebiedsontwikkeling door ‘placemaking’.

Hoe kan ik mee investeren?

Investeren zien wij als iets wat tweeledig is, dit kan door moeite en tijd steken in het mooier maken van de stad maar ook door dit soort initiatieven mede-mogelijk te maken door middel van het verstrekken van geld. Zo tweeledig als investeren is, zo tweeledig gaat het Stadmakersfonds ook te werk. Het fonds biedt Stadmakers financiële ondersteuning (financiering & kennis) waar nodig en tegelijkertijd biedt het investeerders naast het maatschappelijke rendement ook financieel rendement.

Investeer mee in maatschappelijke impact en in een duurzame stad, en krijg daar een passend rendement voor terug. Elk investeringsbedrag is welkom, van publieke en private investeerders, en van fondsen. We kijken graag samen met u welke investeringen we mogelijk maken.

Wanneer kom ik in aanmerking voor financiering?

Wil je mee investeren door moeite en tijd te steken in het verwezenlijken van je eigen initiatief en daarbij de stad mooier te maken en ben je op zoek naar financiering? Zie dan onze financieringsvoorwaarden en neem contact met ons op als je denkt in aanmerking te komen voor financiering.

Kan ik hulp krijgen bij mijn businesscase?

Dat kan. Wanneer uw initiatief voldoet aan onze financieringsvoorwaarden kunt u contact met ons opnemen om uw businesscase te bespreken.

Hoe is het fondsmanagement georganiseerd?

Het fondsmanagement wordt verzorgd door onze fondsmanager. Deze wordt aangestuurd door de ervaren bestuursleden. Het fondsmanagement is zo efficiënt mogelijk opgezet, zodat de kosten zo laag mogelijk blijven en het geld zoveel mogelijk naar investeringen in Stadmakers gaat

Hoe kan ik een Stadmakersfonds in mijn eigen stad of regio krijgen?

Het Stadmakersfonds is gestart in de provincie Utrecht maar is zo ingericht dat het kan uitgroeien naar andere provincies en steden, zodra daar financiering beschikbaar komt. Het fonds ambieert uit te groeien naar een landelijk fonds. Neem hiervoor contact met ons op.

Hoe word ik ambassadeur?

De ambassadeurs zijn cruciaal om het Stadmakersfonds te helpen met groeien, de maatschappelijke impact te vergroten en nieuwe netwerken van financiers en stadmakers te openen. Wilt u hierin een rol vervullen? Neem hiervoor contact met ons op.

Hoe weet ik wat het Stadmakersfonds doet?

Na een periode van zorgvuldige voorbereiding zijn we in maart 2019 officieel van start gegaan. Het Stadmakersfonds volgt de Cultural Governance Code en legt ieder jaar inhoudelijk en financieel verantwoording af.

Zodra de nieuwe rapportages beschikbaar zijn delen we deze hier.