Investeer mee in een betere stad


Investeer mee in een
stad

Stadmakersfonds zoekt stadmakers met vastgoedvraag, lees hier de voorwaarden!
Ga naar investeringsoproep

Masterclass Impactvol Ontwikkelen

4 uitgebreide top-masterclasses in één aanbod?

Er is steeds meer aandacht voor investeren in maatschappelijke impact en de opkomst van de “betekeniseconomie”, ofwel de S uit Environmental, Social and Governance-criteria. Stadmakers zijn al langer bezig om impact te genereren met hun initiatieven. Ze hebben als “social enterprise” een eigen verdienmodel, maar investeren winst terug in de maatschappelijke impact. Vaak huren ze een tijdelijk leegstaand gebouw of terrein. Wij denken dat ze ook meer permanent van grote waarde zijn als ontmoetingsplek in een gebied. Het Stadmakersfonds helpt stadmakers daarom van tijdelijk naar permanent te groeien.

De stadmakers creëren impact in innovatie in gebiedsontwikkeling. Daarom organiseert het Stadmakersfonds nu een Masterclass die Stadmakers en gebiedsontwikkelaars samenbrengt. De masterclass Impactvol Ontwikkelen biedt: 

  • Bezoek aan vier inspirerende Stadmakers in Utrecht en Amersfoort 
  • Netwerk en kennisuitwisseling tussen de deelnemers 
  • Interessante casussen van Stadmakers in Nederland en het buitenland. 

Tijdens een vierdelige reeks bijeenkomsten word je als deelnemer meegenomen naar de verschillende Stadmakersinitiatieven en sluiten er externe sprekers aan om maatschappelijke impact thema’s te bespreken. Daarnaast zullen de stadmakers je tijdens een rondleiding op locatie meenemen in hun businesscase en de historie van de plek. De dag wordt afgesloten met een “Diner Pensant”, een moment waarop de stadmaker een casus voorlegt aan de deelnemers. Met deze Masterclass sponsor je het Stadmakersfonds in de groeidoelstelling naar een landelijk fonds en ondersteun je de stadmakers financieel en inhoudelijk.

De kosten voor deelname aan de Masterclass Ontwikkelen van Impact zijn €3475,- per persoon of € 2975,- per persoon bij twee personen van dezelfde organisatie. Inbegrepen zijn: een introductiesessie met Stadmakersfonds en MAEX, en 4 dagen op locatie met diner. 25% van de opbrengsten zijn een rechtstreekse donatie aan de Stadmakers én dragen bij aan de landelijke uitbreiding van de activiteiten van het Stadmakersfonds. Het gesprek met elkaar staat centraal. Daarom zetten we in op een overzichtelijke groepsgrootte. We kunnen ons voorstellen, dat de inbedding van de opgedane kennis in (vaak grote) organisaties het nodige vraagt. We bieden daarom de mogelijkheid aan om in duo’s in te schrijven.

 

Voor het volledige programma klik op de link beneden en bij vragen en/of interesse neem contact op met Jorien Ceelen (Fondsmanager) via Info@stadmakersfonds.nl.

 

Programma

Stadmakersinitiatieven

Hof van Cartesius

Het Hof van Cartesius is een groene werkplek in het Werkspoorkwartier in Utrecht. Creatieve en duurzame ondernemers bouwen hier zelf hun circulaire werkruimte rondom een nieuwe publieke binnentuin. De coöperatie creëert groen leven en geeft een boost aan de levendigheid van de omliggende terreinen, met voorheen zware industrie. Het Stadmakersfonds financiert de doorontwikkeling, hierdoor wordt het Hof drie keer zo groot.

300%
Opschalen van het initiatief
ca. 60
Nieuwe betaalbare werkplekken

Parkhuis Amersfoort

Het Parkhuis in Amersfoort is een plek om te ontdekken, ontspannen en ontmoeten. Het voormalig ketelhuis ligt in een nieuw stadspark in het Zuidoosten van Amersfoort. De groene uitloper aan de stadsrand wordt beheerd door de Stichting Elisabeth Groen. Samen met het Parkhuis zorgen zij voor een (natuur)inclusieve ontmoetingsplek waar diversiteit, maatschappelijke meerwaarde en industrieel erfgoed worden samengebracht.

50%
Maatschappelijke huurders
2 ha.
Stadspark faciliteren

Stadsbrouwerij RoodNoot

Stadsbrouwerij RoodNoot (franchise van Brouwerij de Prael) is een Utrechtse brouwerij met aandacht voor mens, ambacht en kwaliteit. Een veilige werkplek waar mensen met mentale gezondheidsklachten een werkplek wordt geboden om ambachtelijk bier te brouwen en zo een community op te bouwen. Zij gebruiken het werk en de gemeenschap om hun klachten de baas te worden. Het sleutelwoord is geduld, net als in het eeuwenoude brouwproces. De monumentale boerderij aan de poort van Leidsche Rijn is gerestaureerd en getransformeerd tot een gezellige stadsbrouwerij inclusief horeca, verhuurbare ruimten en expositieplek met maatschappelijke functie.

60%
Werknemers met afstand tot de arbeidsmarkt
10
Werknemers stromen jaarlijks door

VOGELFREI, Playground for ideas

Vogelfrei is een Utrechtse circulaire broedplaats voor ideeën. Een plek waar je anders leert kijken, denken, durven en doen. Een plek in het Werkspoorkwartier waar mensen worden geïnspireerd om hun gut feeling te volgen. Want als 1% van Nederland zijn of haar te gekke idee zou najagen dan ziet onze wereld er een stuk mooier uit. Vogelfrei draagt bij aan het bevorderen van een creatief, innovatief en sociaal stadsklimaat waarin ruimte is voor lokaal & sociaal ondernemerschap. Dat doet ze door het faciliteren van een bijzondere plek waar verbinding centraal staat.

165m2
Voor onderzoek en experiment
12
Gratis kennis events per jaar

Huis Miereveld

Het Amersfoortse Huis Miereveld wordt een nieuwe locatie van Bijzondere Plekken Amersfoort, vanaf 1 februari 2022 is het pand gefaseerd in gebruik genomen als activiteiten- en ontmoetingscentrum voor de wijk. Miereveld biedt ruimtes aan om niet, of voor een sterk gereduceerd tarief, daarbij dragen ze in nauwe samenwerking met buurtbewoners bij aan een klimaatbestendige buitenruimte een circulaire, publiek toegankelijke buurttuin. Ook stimuleren ze een circulaire economie door in samenwerking met de Circulaire Stadswerkplaats, één van de huisgenoten, zelf materialen en spullen actief te hergebruiken. Daarbij bouwen ze aan een sterke community als gangmaker van de wijk door het huisvesten van complementaire huisgenoten en het stimuleren van de onderlinge samenwerking op het gebied van communicatie, programmering en het delen van ruimtes.

20 uur
per week een buurthuis
25% korting
voor circulaire ondernemers

Stadmakers hebben impact

Stadmakers zijn gepassioneerde wegbereiders voor gebiedsontwikkeling, met impact ondernemen maken zij steden duurzaam, inclusief en aantrekkelijk. Zo voegen ze maatschappelijk én financieel waarde toe aan hun omgeving en zijn de investering meer dan waard.

Stadmakersfonds begeleidt

Met maatschappelijke impact als drijfveer, is een gezonde businesscase noodzakelijk voor het langdurig succes van een organisatie. Maar voor nieuwe spelers is het vaak lastig toegang te krijgen tot financiering. Het Stadmakersfonds begeleidt impact ondernemers met een (potentieel) haalbare businesscase in de financieringsvraag.

Stadmakersfonds is matchmaker

Stadmakers en impact investeerders weten elkaar vaak niet te vinden. Traditionele banken en private financiers zien de jonge organisatie als te kwetsbaar of zijn niet onmiddellijk geïnteresseerd in maatschappelijk rendement. De begeleiding en investering door het Stadmakersfonds nemen zorgen weg. Het fonds koppelt ook andere investeerders en banken aan de financieringsvraag en helpt zo de draagkracht te vergroten.

Stadmakersfonds investeert

Om de impact van organisaties te vergroten kan het Stadmakersfonds een deel van de investering op zich nemen. Het fonds investeert financieel vermogen in grond en/of vastgoed en stelt dit tegen gunstige voorwaarden beschikbaar aan Stadmakers. Op deze manier kunnen stadmakers door eigenaarschap impact (blijven) maken en hun rol in de stad vergroten en bestendigen.

Stadmakersfonds ambieert

De Provincie Utrecht legt het eerste fundament onder het Stadmakersfonds door het van eerste eigen vermogen te voorzien. Het partnership met de Triodos Bank vergroot het investeringsvermogen. De gemeente Utrecht is inmiddels ook ingestapt in het fonds. Het Stadmakersfonds ambieert om uit te breiden en uit te groeien tot een landelijk fonds voor stadmakersinitiatieven.

Investeer mee

Stadmakers kunnen voor meer informatie onze Financieringsvoorwaarden en het Stappenplan voor stadmakers raadplegen. Impact investeerders kunnen direct in contact komen voor onze infrastructuur en mogelijke samenwerkingen.

Organisatie

BESTUUR

Hans Karssenberg
Voorzitter

BESTUUR

Theo Stauttener
Penningmeester

BESTUUR

Bert Determann
Bestuurslid

BESTUUR

Joost Beunderman
Bestuurslid

Jorien Ceelen
Fondsmanager

Gezocht
Stagiair(e)

Onze Partners

Opgericht door
Investeerders
Samenwerkingen

Raad van Advies

Alexander Ramselaar
Eigenaar
Backing Grounds

Ellen van der Lei
Eigenaar
Urban Patterns

Gerard Kohsiek
Directeur
Wonam

Najah Aouaki
Founder
Aouaki Concepts

Gert-Joost Peek
Eigenaar
SPOT-ON Consulting

Beitske Boonstra
Academic Researcher
Erasmus Universiteit Rotterdam

Tom Daamen
Directeur
Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling

Egbert Fransen
Oprichter
Pakhuis de Zwijger

Bianca Seekles
Directievoorzitter 
ERA Contour

Ambassadeurs

Wendy van Poppel
Senior Beleidsmederwerker
Provincie Utrecht

Arna Notten
Directeur
De plaatsmaker

Martijn Arnoldus
Founder
Social Finance Matters

Cobie de Vos
Directeur
Het Huis Utrecht

Veelgestelde vragen

Waarom mee investeren?

Stadmakers steken de handen uit de mouwen om steden duurzaam, inclusief en aantrekkelijk te maken en te houden. Ze dragen bij aan een betere stedelijke leefomgeving. Ze starten bijvoorbeeld een circulaire broedplaats, een openbare buurttuin, een werkgelegenheidsproject voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, blazen leegstaand vastgoed nieuw leven in, of maken van een ingeslapen plek een huiskamer voor de buurt. Stadmakers werken maatschappelijk betrokken en participatief. Ze creëren waarde: sociaal, duurzaam, creatief en artistiek. Ook geven ze (omliggend) stedelijk gebied, grond en vastgoed financieel meer waarde. Stadmakers zijn gepassioneerde wegbereiders voor nieuwe gebiedsontwikkeling door ‘placemaking’.

Hoe kan ik mee investeren?

Investeren zien wij als iets wat tweeledig is, dit kan door moeite en tijd steken in het mooier maken van de stad maar ook door dit soort initiatieven mede-mogelijk te maken door middel van het verstrekken van geld en leningen. Zo tweeledig als investeren is, zo tweeledig gaat het Stadmakersfonds ook te werk. Het fonds biedt Stadmakers financiële ondersteuning (financiering & kennis) waar nodig en tegelijkertijd biedt het investeerders naast het maatschappelijke rendement ook financieel rendement.

Investeer mee in maatschappelijke impact en in een duurzame stad, en krijg daar een passend rendement voor terug. Elk investeringsbedrag is welkom, van publieke en private investeerders, en van fondsen. We kijken graag samen met u welke investeringen we mogelijk maken.

Wanneer kom ik in aanmerking voor financiering?

Wil je mee investeren door moeite en tijd te steken in het verwezenlijken van je eigen impact onderneming en daarbij de stad mooier te maken en ben je op zoek naar financiering? Zie dan onze financieringsvoorwaarden en neem contact met ons op als je denkt in aanmerking te komen voor financiering.

Kan ik hulp krijgen bij mijn financieringsvraag?

Dat kan. Wanneer uw initiatief voldoet aan onze financieringsvoorwaarden kunt u contact met ons opnemen om uw businesscase te bespreken.

Hoe is het fondsmanagement georganiseerd?

Het fondsmanagement wordt verzorgd door onze fondsmanager. Deze wordt aangestuurd door de ervaren bestuursleden. Het fondsmanagement is zo efficiënt mogelijk opgezet, zodat de kosten zo laag mogelijk blijven en het geld zoveel mogelijk naar investeringen in Stadmakers gaat

Hoe kan ik een Stadmakersfonds in mijn eigen stad of regio krijgen?

Het Stadmakersfonds is gestart in de provincie Utrecht maar is zo ingericht dat het kan uitgroeien naar andere provincies en steden, zodra daar financiering beschikbaar komt. Het fonds ambieert uit te groeien naar een landelijk fonds. Helpt u ons bij deze ambitie? Neem hiervoor dan contact met ons op.

Hoe word ik ambassadeur?

De ambassadeurs zijn cruciaal om het Stadmakersfonds te helpen met groeien, de maatschappelijke impact te vergroten en nieuwe netwerken van financiers en stadmakers te openen. Wilt u hierin een rol vervullen? Neem hiervoor contact met ons op.

Hoe weet ik wat het Stadmakersfonds doet?

Na een periode van zorgvuldige voorbereiding zijn we in maart 2019 officieel van start gegaan. Het Stadmakersfonds volgt de Cultural Governance Code en legt ieder jaar inhoudelijk en financieel verantwoording af.

Zodra de nieuwe rapportages beschikbaar zijn delen we deze hier.